Artykuły

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Informujemy, iż obiady dla uczniów z klas objętych kwarantanną zostają automatycznie zawieszone.

Prosimy jednak o zgłaszanie nieobecności rodzeństwa wyżej wymienionych uczniów jeżeli są oni w klasie, w której kwarantanny nie zarządzono.

Przypominamy też, że nieobecność należy zgłosić do sekretariatu do godziny 8.15. w dniu w którym następuje rezygnacja z posiłku.

Nadpłata zostanie przełożona na kolejne miesiące lub zwrócona po kontakcie z sekretariatem.

Nieodebrane obiady czekają na odbiór do godz. 16.00 w świetlicy szkolnej.

 

Informuję, że od dnia 21 października do 23 października br. klasy IV a, b, c, VI a, b, VII a, VIII b nie będą miały zajęć stacjonarnych w szkole i rozpoczną kształcenie zdalne.

Pozostałe oddziały VII b, III a, III b, III c, III d, II a, II b, II c, II d, I a, I b, I c, I d uczęszczać będą do szkoły na zajęcia wg. planu.

Dla oddziałów skierowanych do kształcenia zdalnego zorganizowane zostaną zajęcia za pośrednictwem aplikacji MS Teams wg. planu obowiązującego w nauczaniu stacjonarnym. Osoby z tych oddziałów korzystające z obiadów w szkole będą miały zawieszone ich pobieranie na ten czas.

Z poważaniem P. Błaszak

Szanowni Państwo,
najbliższe zebrania z rodzicami zaplanowane na dzień 22 października br. odbędą się WYŁĄCZNIE online w aplikacji MS Teams.
Nauczyciele będą te spotkania przeprowadzać ze szkoły, z wyznaczonych stanowisk.
Planowane godziny zebrań online:
Klasy 1-3:
Zebranie z wychowawcą: godz. 17:00 – 17:30,
Rozmowy indywidualne z rodzicami: godz. 17:30 – 18:00.
Klasy 4-8:
Zebranie z wychowawcą: godz. 17:30 – 18:00,
Rozmowy indywidualne z rodzicami: godz. 18:00 – 18:30.
Szczegółowe informacje Rodzicom przekażą wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika.

Pobierz deklarację

 

Przygotowaniem posiłków w formie cateringu zajmuje się RESTAURACJA MARIANNA w Inowrocławiu

Cena 1 obiadu to 7 zł

Cena 1 śniadania to 3,80 zł

Wpłaty za obiady/śniadania należy dokonać na konto szkoły  

78 1020 1505 0000 0702 0189 5523

w tytule wpłaty wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ.

Ilość obiadów w listopadzie to:  20 x 7,00 zł = 140,00 zł

Deklaracje na miesiąc LISTOPAD przyjmowane będą

od 26.10.- 30.10.2020r. w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy

Do deklaracji prosimy załączyć dowód wpłaty.

Dla naszych kochanych nauczycieli.
Za pomoc w odkrywaniu tego w czym jesteśmy najlepsi
i przekonywanie, że możemy zrobić więcej niż się spodziewamy.
Za pokazanie nam, że się liczymy i jesteśmy ważni.
Za to, że w tak wielu sytuacjach
mogliśmy zawsze na Was liczyć. Dziękujemy!!!
Uczniowie