Aktualności

Odwiedza nas 20 gości oraz 0 użytkowników.

Zasady przeprowadzania konsultacji od 1 czerwca 2020 roku:

 1. Zainteresowani udziałem w konsultacjach swojego dziecka rodzice/prawni opiekunowie przesyłają za pośrednictwem e-dziennika, wybierając jako adresata wiadomości w grupie Pracownicy adres: SekretariatJowita[s1] zgłoszenie/oświadczenie.
 2. Dokument taki musi być przygotowany na konsultacje z KAŻDEGO PRZEDMIOTU ODDZIELNIE.
 3. Zgłoszenie/oświadczenie zawiera imię i nazwisko ucznia, klasę, telefon kontaktowy
  do rodzica/opiekuna i przedmiot jakiego dotyczy zgłoszenie.
 4. Zgłoszenia należy przesłać do końca każdego tygodnia (tj. każdorazowo do piątku do godz. 15.30). Zgłoszenie takie dotyczyć będzie konsultacji organizowanych w kolejnym tygodniu.
 5. Po zweryfikowaniu zgłoszenia i ustaleniu szczegółów (ilości osób w grupie- maksymalnie 12, terminu itp.) rodzic/prawny opiekun będzie informowany również za pośrednictwem e-dziennika o terminie, dokładnej godzinie ( z zakresu 12.00-16.00) i miejscu gdzie odbywać się będą konsultacje.
 6. Uczniowie przychodzą do szkoły samodzielnie, nie w grupach, wchodzą przez wejście główne i udają się bezpośrednio do wskazanych sal lekcyjnych.
 7. Nauczycielowi prowadzącemu konsultacje oddają wypełnione i podpisane zgłoszenie/oświadczenie wraz z aktualnym numerem telefonu do szybkiego kontaktu z rodzicem/prawnym opiekunem podczas pobytu dziecka na konsultacjach.
 8. Podczas pobytu w szkole bezwzględnie stosują się do zapisów Wytycznych GIS, MZ
  i MEN, a także przyjętych w szkole Procedur, które zostały przekazane rodzicom za pośrednictwem e-dziennika (tablica ogłoszeń).