Artykuły

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.

 Przygotowaniem posiłków w formie cateringu zajmuje się

RESTAURACJA MARIANNA w Inowrocławiu

Cena 1 obiadu to 7 zł

Cena 1 śniadania to 3,80 zł

Wpłaty za obiady/śniadania należy dokonać na konto szkoły  

78 1020 1505 0000 0702 0189 5523

w tytule wpłaty wpisując: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ.

Liczba obiadów w miesiącu styczniu to 8 x 7,00 zł = 56,00 zł

Deklaracje na miesiąc styczeń przyjmowane będą od 18.01.- 19.01.2021 r. w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy.

Do deklaracji prosimy załączyć dowód wpłaty.

POBIERZ DEKLARACJĘ - KLIKNIJ (.PDF)