Artykuły

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

 

Rodzice kandydatów przyjętych do klas I, przypominamy, że podział na oddziały zostanie opublikowany dnia 15 czerwca br. o godz. 13.00 na szkolnej stronie www.sp8ino.edu.pl i przekazany przez wiadomość sms na numer podany przez Państwa w zgłoszeniu/wniosku. Będzie także możliwość sprawdzenia oddziału do którego dziecko zostało przydzielone dzwoniąc do sekretariatu szkoły. Aby uzyskać informację należy podać numer PESEL kandydatki/kandydata.

W dniu 16 czerwca 2021 roku w godz. 9.00-15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała ewentualne uwagi. Preferowany kontakt telefoniczny pod numerem 52 3573870 dyżurować będą członkowie SzKR.

Spotkanie rodziców z dyrektorem i wychowawcami odbędzie się
17 czerwca br. według następującego porządku- UWAGA! różne godziny dla poszczególnych oddziałów:

  • I A godz. 16.00 miejsce korytarz PARTER (następnie sala 1)
  • I B godz. 16.00 miejsce korytarz I PIĘTRO (następnie sala 102)
  • I C godz. 17.00 miejsce korytarz PARTER (następnie sala 3)
  • I D godz. 17.00 miejsce korytarz I PIĘTRO (następnie sala 103).

Na spotkanie prosimy o przybycie wyłącznie jednego rodzica (bez dzieci), zabranie informacji o gotowości szkolnej dziecka, a także podpisanego zdjęcia do legitymacji szkolnej. Wychowawcy przekażą wówczas ważne informacje:
o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych, niezbędnych zakupach itp..

Informujemy i przypominamy, że obowiązki wychowawców klas I w roku szkolnym 2021/2022 będą pełniły następujące osoby:

 

Klasa I A mgr Karolina Pilarska
Klasa I B mgr Ewa Zinkiewicz
Klasa I C mgr Agnieszka Laskowska
Klasa I D mgr Aurelia Matczak.

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

 Zebrania z Rodzicami w dniu 20 maja 2021 roku odbędą się:
• klasy I-III godz. 17.00
• klasy IV-VIII godz. 17.30
w aplikacji MS Teams. Zapraszamy!

Rodzice kandydatów przyjętych do klas I, podział na oddziały zostanie opublikowany dnia 15 czerwca br. o godz. 13.00 na szkolnej stronie www.sp8ino.edu.pl i przekazany przez wiadomość sms na numer podany przez Państwa w zgłoszeniu/wniosku. Istnieje także możliwość sprawdzenia oddziału do którego dziecko zostało przydzielone dzwoniąc do sekretariatu szkoły. Aby uzyskać informację należy podać numer PESEL kandydatki/kandydata.

W dniu 16 czerwca 2021 roku w godz. 9.00-15.00 Szkolna Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała ewentualne uwagi. Preferowany kontakt telefoniczny pod numerem 52 3573870 dyżurować będą członkowie SzKR.

 

Spotkanie rodziców z dyrektorem i wychowawcami odbędzie się 17 czerwca br. według następującego porządku- UWAGA! różne godziny dla poszczególnych oddziałów:

  • I A godz. 16.00 miejsce korytarz PARTER (następnie sala 1)
  • I B godz. 16.00 miejsce korytarz I PIĘTRO (następnie sala 102)
  • I C godz. 17.00 miejsce korytarz PARTER (następnie sala 3)
  • I D godz. 17.00 miejsce korytarz I PIĘTRO (następnie sala 103).

Na spotkanie prosimy o przybycie wyłącznie jednego rodzica reprezentującego jedno dziecko, zabranie informacji o gotowości szkolnej dziecka, a także podpisanego zdjęcia do legitymacji szkolnej. Wychowawcy przekażą wówczas ważne informacje: o podręcznikach i materiałach ćwiczeniowych, niezbędnych zakupach itp..

Serdecznie Państwa zapraszamy!

Szkolna Komisja Rekrutacyjna

Przygotowaniem posiłków w formie cateringu zajmuje się RESTAURACJA MARIANNA w Inowrocławiu.

Cena 1 obiadu to 7 zł

Cena 1 śniadania to 3,50 zł

Wpłaty za obiady/śniadania należy dokonać na konto szkoły  78 1020 1505 0000 0702 0189 5523.

w tytule wpłaty wpisując:

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ.

Deklaracje na miesiąc CZERWIEC przyjmowane będą od 17.05.- 24.05.2021r. w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy

Do deklaracji prosimy załączyć dowód wpłaty lub informacje o wykorzystaniu nadpłaty.

 

POBIERZ DEKLARACJĘ