Artykuły

Odwiedza nas 45 gości oraz 0 użytkowników.

Szanowni Państwo,
informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z 29.04.2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 824) od poniedziałku, 17 maja rozpoczniemy kształcenie hybrydowe w grupie klas IV-VII.

Klasy zostają podzielone na grupy:
IVA, IVB, IVC, VIA, VIB:
w tygodniu 17-21.05.2021 W SZKOLE,
w tygodniu 24-28.05.2021 ZDALNIE.
VIIA, VIIB, VIIIA:
w tygodniu 17-21.05.2021 ZDALNIE,
w tygodniu 24-28.05.2021 W SZKOLE.

UWAGA!

DNI 25-27.05.2021 SĄ DNIAMI EGZAMINU ÓSMOKLASISTY, KTÓRE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM ROKU SZKOLNEGO SĄ DNIAMI WOLNYMI OD ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW KLAS I-VII.