Artykuły

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Przygotowaniem posiłków w formie cateringu zajmuje się P-CATERING PIOTROWICZ PAULINA w Inowrocławiu.

Cena 1 obiadu to 4,45 zł – „wkład do kotła” – koszt, który ponosi rodzic za 1 obiad. Pozostałe koszty ponosi Urząd Miasta Inowrocławia. Cena 1 śniadania to 4,40 zł

Wpłaty za obiady/śniadania należy dokonać na konto szkoły:  

78 1020 1505 0000 0702 0189 5523

w tytule wpłaty wpisując: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA ORAZ KLASĘ

Max ilość obiadów w miesiącu kwiecień to 16 x 4,45 zł = 71,20 zł

!(W przypadku nadpłaty za okres rekolekcji prosimy obniżyć kwotę o niewykorzystane dni i odnotować ten fakt na deklaracji)!

Deklaracje na miesiąc KWIECIEŃ przyjmowane będą w dniach 23.03. – 30.03.2023r. w świetlicy szkolnej w godzinach pracy świetlicy.

Do deklaracji prosimy załączyć dowód wpłaty!

POBIERZ DEKLARACJĘ