Historia placówki

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ważne daty

1.09.1972 - 31.08.1999 - Szkoła Podstawowa nr 8

1.09.1999 - 31.08.2002 - Zespół Szkół nr 3

1.09.2002 - 1.08.2017   - Gimnazjum nr 3

1.09.2017 -                 - Szkoła Podstawowa nr 8

____________________________________________

DYREKTORZY SZKOŁY

Władysław Polański - 1972-1973

Jadwiga Żyśko - 1973-1977

Zenon Mazur - 1977-1982

Edward Jaśtak - 1982-1996

Rafał Łaszkiewicz - 1996 - 2007

Paweł Błaszak - od 2008

______________________________________________________

DZIEJE W ZARYSIE

Koncepcja urbanistyczna zakładała pierwotna lokalizację SP nr 8 przy ul. Cegielnej, ostatecznie zadecydowano o budowie przy ul. Łokietka. Aktem notarialnym z dnia 8.03.1966 sfinalizowano wykup nieruchomości gruntowej o powierzchni 13.268 m2 od pana Józefa Józefowicza. Generalnym realizatorem przedsięwzięcia było Inowrocławskie Przedsiębiorstwo Budowlane , które rozpoczęło prace 1 lipca 1970 roku, by po 26 miesiącach oddać placówkę do użytku. W pierwszym roku szkolnym istniały 22 oddziały, 18 klas, 3 gabinety, 2 pracownie, sala gimnastyczna i boisko. 1 września 1973 redakcja Gazety Kujawskiej wystąpiła z inicjatywą nadania „ósemce” patrona. Propozycje były liczne i bardzo zróżnicowane; od kandydatury mjra H. Sucharskiego, obrońców Westerplatte, Władysława Jagiełły, Hugona Kołłątaja do Jana z Ludziska. Ostatecznie zwyciężył projekt, by nadać szkole imię XXX – lecia PRL. W II połowie lat 70-tych w największej wówczas w Inowrocławiu placówce oświatowej zaobserwowano syndrom przepełnienia klas, co było efektem rozbudowy Osiedla Piastowskiego. Doraźnie zaradzono temu, przenosząc część zajęć do sali sportowej TKKF „Górnik”, klubu KSM „Przydomek” czy modelarni Aeroklubu Kujawskiego. W 10 roku istnienia szkoła liczyła 1350 uczniów, dysponowała 44 oddziałami, zaś kadrę pedagogiczną stanowiło 65 nauczycieli. Elementem niewątpliwie wzbogacającym infrastrukturę naukową było utworzenie w kwietniu 1985 Izby Pamięci Narodowej, w której m.in. zgromadzono pamiątki i dokumenty poświęcone Andrzejowi Szwajkertowi – powstańcowi warszawskiemu- patronowi szkolnego szczepu ZHP. W latach 90- tych podczas przemian ustrojowych brak pieniędzy na utrzymanie, modernizację bazy dydaktycznej skutkował jej pogorszeniem, co jednak nie przyczyniło się do obniżenia poziomu nauczania. Dnia 1 stycznia 1996 roku zmieniła się sytuacja prawna szkoły, organem zarządzającym stał się samorząd gminny. Reaktywowane zostały zajęcia kół artystycznych i sportowych, systematycznie uzupełniano wyposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne. Podczas obchodów 25 – lecia, 6.VI.1997 społeczność szkolna pożegnała stary sztandar, a przekazania nowego dokonał dyrektor szkoły p. Rafał Łaszkiewicz. Podczas tej uroczystości została odsłonięta tablica pamiątkowa i co ważne, szkoła zyskała patrona – 4. Kujawski Pułk Artylerii Lekkiej . Obchody jubileuszowe uświetnił ostatni żyjący żołnierz 4. Kuj. Pułku Artylerii Lekkiej porucznik rezerwy p. Władysław Sroczyński. W wyniku reformy system oświaty w 1999 roku powstał Zespół Szkół nr 3, który istniał do 2001 roku. Od tego roku zaczęło funkcjonować samodzielne Gimnazjum nr 3. W 2002 roku, podczas jubileuszu XXX – lecia gimnazjum otrzymało nowy sztandar i przyjęło tradycje swej poprzedniczki – Szkoły Podstawowej nr 8. obchody, z bogatą oprawą artystyczną, miały miejsce w Hali Widowiskowo – Sportowej. Niż demograficzny spowodował, że od 2006 roku zmniejsza się ilość oddziałów. W bieżącym roku szkolnym w Gimnazjum nr 3 uczy się 739 uczniów w 27 oddziałach, kadra pedagogiczna zaś liczy 69 nauczycieli. Omawiając najnowszą historię placówki warto dodać, że od 2006 roku w sezonie zimowym funkcjonuje lodowisko, z którego również mogą korzystać mieszkańcy Osiedla Piastowskiego i nie tylko. Jeśli jesteśmy dumni z minionych lat, to oznacza, że dumni być musimy z każdej wysokiej lokaty w konkursie, z osiągnięć artystycznych i sportowych, lecz dumni być powinniśmy z ludzi, którzy ta historię tworzyli.

MŁODZIEŻOWE ORGANIZACJE SPOŁECZNE

Na przestrzeni lat w szkole działało wiele organizacji ZHP istniejący od zarania, tj. od 1972 r. przyjął bogate i różnorodne formy pracy. Harcerze współpracowali z zakładami opiekuńczymi: Drukarnią Kujawską, Jednostką Wojskową 1641, pełnili warty w miejscach pamięci narodowej, porządkowali kwatery na cmentarzu przy ul. Marulewskiej, angażowali się w akcje charytatywne, a także dla społeczności osiedla organizowali spotkania z ciekawymi ludźmi. Podsumowując: harcerstwo „ósemki” wyraźnie akcentowało swą obecność w szkole, jak i poza nią. Inne organizacje to PCK, zawsze wierny ideom czerwonokrzyskim, PTTK, LOP, SKO, Samorząd Uczniowski – rzecznik interesów ogółu społeczności uczniowskiej. W minionych latach wzbogacił tradycje szkoły, wypracował wiele ciekawych form działania. Zajmował się gromadzeniem funduszy na Społeczny komitet Obchodów 800 – lecia Inowrocławia, budowę Sali sportowo-rekreacyjnej, Centrum zdrowia Dziecka czy pomnik – szpital Centrum Matki Polki. Aktywnie bierze udział w WOŚP. Ponadto samorząd uczniowski inicjował i inicjuje wiele akcji i konkursów, w których gimnazjaliści mogą wykazać się i pomysłowością i umiejętnościami, nie tylko artystycznymi. „Gwiazdy tańczą na lodzie”, „Mam talent” czy tegoroczny „Dzień Jacksona” to tylko niektóre z imprez. Jest także współorganizatorem apeli szkolnych z ciekawą oprawą artystyczną. Konkursy fotograficzne „Zimowe inspiracje” czy „zgadnij, kto to” wywołały wiele emocji chociażby z tego względu, że uczniowie rozpoznawali swych nauczycieli na zdjęciach z dzieciństwa. Samorząd podejmuje również działania charytatywne np. zbiórkę zabawek dla dzieci z Domu dziecka.

WOKÓŁ BIBLIOTEKI

Współczesny "przybytek na ścieżej otwarty" to bogactwo rozbudowany warsztat informacyjny liczący 11.000 wolumenów, ale posiadający także stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu. Od wielu lat to właśnie szkolna biblioteka jest organizatorem konkursów czytelniczych, m.in. "Książki pożyteczne i ciekawe", "Między nami nastolatkami", "Mój ulubiony autor" czy "Parada postaci literackich". Na podkreślenie zasługuje bardzo dobrze układająca się współpraca z Rejonową Biblioteką Publiczną im. J. Kasprowicza.  Prezentując historię szkoły, nie można pominąć zespołu muzyki dawnej "Schola Cantrorum Inovroclaviensis" powstałego w 1979 r. – ambasadora polskiej kultury z dawnych epok, unikalnego dla wielu słuchaczy z Europy Zachodniej. W 1991... Inovroclaviensis został przeniesiony do MDK, jednakże i wtedy, i teraz grają, tańczą i śpiewają nasi uczniowie. „ Schola... koncertowała wielokrotnie w Niemczech, Belgii, Włoszech (audiencja u papieża Jana Pawła II 5.X.1988r.), Szwecji. Działalność muzyczna Zespołu Muzyki Dawnej i nauczyciela – dyrygenta mgr Danuty Szyma na trwałe wpisała się w kulturę miasta, regionu, kraju.

SPORT W SZKOLE

Integralną część pracy każdej placówki oświatowej stanowią sport i wychowanie fizyczne. Dzięki zapałowi i zaangażowaniu uczniów oraz ich opiekunów udało się zapisać piękne karty w kronikach sportowych miasta, województwa i kraju. W latach 70 – tych dziewczęta szczególnie chętnie grały w piłkę siatkową, startowały również w wielu zawodach lekkoatletycznych. Chłopcy natomiast odkryli dla siebie nowa pasjonującą dyscyplinę – piłkę ręczną. 9 września 1978r odbyło się zebranie założycielskie SKS „Piast” przy szkole Podstawowej nr 8. Jego stworzenie zdopingowało młodzież do dalszej pracy i kolejnych sukcesów – szczypiornistów, siatkarek i lekkoatletek. Przełom lat 70 – tych i 80 – tych to modernizacja boiska szkolnego – powstanie trybun, skoczni w dal, „zielonej sali”, której pomysłodawca był nauczyciel wychowania fizycznego Henryk Błaszak. Unowocześnienie zaplecza sportowego to kolejne osiągniecie w roku 1983/84 start szczypiornistów w Igrzyskach Makroregionu Pomorskiego, co dało im przepustkę do ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Łodzi, podczas których zdobyli V lokatę. W roku szkolnym 1985/86 szkoła została sklasyfikowana na IV miejscu wśród 139 placówek w Wojewódzkim Współzawodnictwie Szkół podstawowych. Następny rok potwierdził wysokie notowania naszych sportowców. Koszykarki zajęły VIII lokatę w Polsce podczas Ogólnopolskich igrzysk Młodzieży Szkolnej, natomiast piłkarze ręczni obronili puchar w Łodzi w Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej. Kolejne lata obfitowały w wydarzenia sportowe, bezpośrednio niezwiązane z rywalizacją na boisku. Wielkim przeżyciem był spotkanie młodzieży z koszykarzami KKS „Lech Poznań’ – Tomaszem Targowskim i Piotrem Baranem. W tymże roku otwarcia bieżni dokonali Teresa Ciepły, Ryszard Marczak i Tadeusz Sadze, który po tradycyjnej rundzie honorowej, spotkali się z młodzieżą, odsłaniając rąbek swych karier sportowych.