Oferta edukacyjna

Odwiedza nas 33 gości oraz 0 użytkowników.

 

- Uczymy 5 języków obcych: angielskiego, francuskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego.

- Zatrudniamy logopedę, pedagoga, psychologa,  doradcę zawodowego, nauczycieli wspomagających.

- Zajęcia wyrównawcze prowadzą nauczyciele i wychowawcy świetlicy.

- Realizowane są innowacje i projekty edukacyjne.

- Proponujemy koła zainteresowań:  dziennikarskie, muzyczne, polonistyczne, fizyczne, matematyczne, biologiczne, chemiczne, informatyczne, plastyczne, sks.


ORGANIZUJEMY M.IN.:

- Dni Języków Obcych: rosyjskiego, francuskiego, angielskiego, niemieckiego.

- Sejmik Uczniowski, Sejmik Ekologiczny, Festyn Rodzinny, wyjazdy do siedzib lokalnych mediów.

- Wydajemy gazetkę, prowadzimy radiowęzeł.


DYSPONUJEMY:

- Salami wyposażonymi w sprzęt audiowizualny, pracownią komputerową, szerokopasmowym dostępem do Internetu, salą gimnastyczną, siłownią, biblioteką, która jest multimedialnym centrum informacji (patrz: Biblioteka szkolna).


KADRA PEDAGOGICZNA:

- Nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje do nauczania w szkole podstawowej,

- eksperci MENiS,

- egzaminatorzy CKE,

- doradca metodyczny.