Rekrutacja 2023/2024 kl. I SP

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

Pliki do pobrania:

 

1. ZARZĄDZENIE NR 22/2023 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 23 stycznia 2023 r.

2. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 1.

3. ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KLASY 1.

4. OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W INOWROCŁAWIU.

 

 

 

klasa 1m

 

 Oferta dla osób chętnych do rozpoczęcia nauki w oddziale klas I
w Szkole Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej
w Inowrocławiu


Oddział klasa I:
w szkole zatrudniamy pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa i logopedę;
opiekę nad uczniami sprawuje pielęgniarka medyczna;
planujemy utworzyć trzy oddziały klasy I;
klasy I-II uczyć się będą na parterze (dwa oddziały współdzielą jedną salę);
klasy III-IV i wybrane zajęcia klas starszych I piętro (klasy V-VII ze względów
bezpieczeństwa uczyć się będą na wydzielonym II piętrze)- poszczególne oddziały
korzystają z oddzielnych wejść do budynku;
opieka w świetlicy od 6:30 do 16:00, a dodatkowo pomoc w nauce;
lekcje każdego dnia zaczynają się o godz. 8.00-9.50;
działa biblioteka z dostępem do multimediów dla wszystkich uczniów;
lekcje każdego dnia kończą się o godz. 15.30 lub wcześniej dla klas I-III o 13.40
(bez zajęć dodatkowych);
zajęcia języka angielskiego, religii, edukacji informatycznej (od klasy I) i wychowania
fizycznego (od klasy II) prowadzą inni nauczyciele niż wychowawca oddziału;
zajęcia na pływalni odbywają się od klasy IV (wyjątkiem jest udział klas młodszych
w dedykowanych programach za dodatkową zgodą rodziców/opiekunów prawnych);
warunkiem przyjęcia jest zamieszkanie w obwodzie szkoły bądź uczęszczanie do
szkoły rodzeństwa w roku szkolnym 2022/2023;
dla uczniów klas I-III prowadzimy zajęcia wyrównawcze, doskonalące, korekcyjnokompensacyjne w miarę potrzeb.

 

 

 

Polecamy wirtualny spacer po naszej placówce. Kliknij, aby rozpocząć przechadzkę.

spacer