Rekrutacja 2023/2024 kl. 7 dwujęzyczna

Odwiedza nas 30 gości oraz 0 użytkowników.

Dokumenty do pobrania:

 

1. ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KL. 7 DWUJĘZYCZNEJ.

2. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 7 DWUJĘZYCZNEJ.

3. OŚWIADCZENIE WOLI RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 W INOWROCŁAWIU.

 

 

 

 klasa 7

Oferta dla osób chętnych do rozpoczęcia nauki w oddziale dwujęzycznym
w Szkole Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu

Oddział dwujęzyczny klasa VII:
• język angielski nauczany w większym wymiarze /5 godzin dla ucznia w tygodniu/;
• drugi język obcy do wyboru spośród następujących: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego /warunkiem powstania grupy danego języka jest zgłoszenie minimum 12 osób chętnych/;
• warunkiem przyjęcia jest uzyskanie pozytywnego wyniku sprawdzianu predyspozycji językowych, którego integralna częścią będzie test znajomości języka angielskiego;
• od początku roku szkolnego 2023/2024 intensywne doskonalenie języka angielskiego;
• nauka przedmiotów ogólnokształcących biologii, chemii, edukacji dla bezpieczeństwa (w klasie VIII)
i wychowania do życia w rodzinie w części po angielsku;
• udział w zajęciach innych przedmiotów prowadzonych po angielsku;
• możliwość korzystania z pracowni multimedialnej wyposażonej w monitory interaktywne do doskonalenia języka obcego;
• udział w wyjazdach zagranicznych w ramach projektów europejskich i w innej formie;
• udział zainteresowanych w charakterze kibiców i obserwatorów w imprezach sportowych o charakterze międzynarodowym;
• spotkania i zajęcia z native speakers;
• wszystkie zajęcia prowadzone przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
• w szkole do dyspozycji jest biblioteka, świetlica, zatrudniamy: pedagoga, psychologa, pielęgniarkę i ratownika medycznego;
• możliwość udział w zajęciach wielu kół zainteresowań i sportowych;
• możliwość udziału w zorganizowanym wyjeździe do szkoły językowej w kraju anglojęzycznym;
• możliwość kontynuacji nauki w klasie dwujęzycznej w liceum połączona z przygotowaniem do matury dwujęzycznej;
• możliwość przygotowania do certyfikowanych egzaminów językowych;
• udział w obozie językowym w ramach projektu „EUROWEEK-Szkoła Liderów”.

 

 

 

Polecamy wirtualny spacer po naszej placówce. Kliknij, aby rozpocząć przechadzkę.

spacer