Rekrutacja 2022/2023 kl. 7 dwujęzyczna

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

 klasa 7 2223

 

Polecamy wirtualny spacer po naszej placówce. Kliknij, aby rozpocząć przechadzkę.

spacer

Dokumenty do pobrania:

1. ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KL. 7 DWUJĘZYCZNEJ.

2. TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY 7 DWUJĘZYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

3. ZARZĄDZENIE NR 9/2022 PREZYDENTA MIASTA INOWROCŁAWIA z dnia 21 stycznia 2022 r.

 4. UCHWAŁA NR VI/56/2019 RADY MIEJSKIEJ INOWROCŁAWIA z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie obwodu szkoły.

 

Szanowni Państwo,

W przyszłym roku szkolnym chcemy zaproponować uczennicom i uczniom obecnych klas VI naukę w klasie VII dwujęzycznej.
Ofertę tę kierujemy do uczniów uczęszczających  do szkół podstawowych w mieście i najbliższej okolicy.

Do oddziału dwujęzycznego, w którym część zajęć prowadzona będzie w języku angielskim, przyjmowane będą osoby, które dnia 7 marca o godz. 17.00 przystąpią, w reżimie sanitarnym, do sprawdzianu predyspozycji językowych i uzyskają pozytywny wynik.
Test predyspozycji językowych składa się z dwóch części. Pierwsza zawiera zadania sprawdzające ogólne umiejętności gramatyczno-leksykalne (umiejętność odmiany przez przypadki, znajomość przysłów, poprawianie błędów językowych itp.) - zadania w języku polskim. Druga część testu to zadania sprawdzające zakres znajomości języka angielskiego. Zadania będą obejmowały podstawę programową do klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wyniki testu podane zostaną do publicznej wiadomości 9 marca 2022 roku. Następnie 16 marca br. poinformujemy kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do przyjęcia, a którzy niestety nie. Po zadeklarowaniu przez kandydatów woli podjęcia nauki w szkole (17 marca) w oddziale klasy VII dwujęzycznej bądź ogólnodostępnej 18 marca o godz. 13.00 przedstawiona zostanie lista przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

 

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/66/2019 z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie wskazania uczniom oddziałów klas VI szkół podstawowych (….), uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu, którzy zamieszkują w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 8 w Inowrocławiu staną się uczniami naszej szkoły od 1 września 2022 roku. Osoby zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 w Inowrocławiu o zasadach przejścia do naszej szkoły zostaną poinformowane w oddzielnej, indywidualnej informacji.

 

Dyrektor szkoły

Paweł Błaszak