Rekrutacja 2023/2024 kl. 4 sportowa

Odwiedza nas 34 gości oraz 0 użytkowników.

 Dokumenty do pobrania:

 

1. ZGŁOSZENIE DO SZKOŁY / WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO KL. 4 SPORTOWEJ.

2. REGULAMIN REKRUTACJI DO KLASY 4 SPORTOWEJ.

3. OPIS PRÓB SPRAWNOŚCIOWYCH DO KLASY SPORTOWEJ.

 

klasa 4m

 

Oferta dla osób chętnych do rozpoczęcia nauki w oddziale sportowym
w Szkole Podstawowej nr 8 im. 4. Kujawskiego Pułku Artylerii Lekkiej w Inowrocławiu


Oddział sportowy, klasa IV:

 

 • warunki przyjęcia to:

- uzyskanie pozytywnego wyniku prób sprawności fizycznej;

- posiadanie bardzo dobrego stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem lekarskim

  wydanym przez lekarza podstawowej opieki medycznej;

- posiadanie pisemnej zgody rodzica na uczęszczanie do szkoły, oddziału;

- złożenie powyższych dokumentów wraz z wnioskiem w sekretariacie szkoły;

 

 • zajęcia sprawnościowe, ogólnorozwojowe, gimnastyczne, lekkoatletyczne w ramach wychowania fizycznego -2 godziny w tygodniu;
 • zajęcia na pływalni w ramach nauki/doskonalenia pływania, a w klasach starszych jako element odnowy biologicznej- 2 godziny w tygodniu;
 • w klasie IV zajęcia lekkoatletyczne z elementami gier sportowych – w formie gier i zabaw;
 • nauka wszystkich przedmiotów ogólnokształcących wynikających z ramowych planów nauczania;
 • język angielski nauczany jako pierwszy;
 • drugi język obcy do wyboru OD KLASY VII spośród następujących: niemieckiego, rosyjskiego, hiszpańskiego;
 • udział w wyjazdach i rozgrywkach sportowych;
 • udział zainteresowanych w charakterze kibiców i obserwatorów w imprezach sportowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym;
 • zajęcia sportowe na różnych obiektach: własne, Hala Widowiskowo-Sportowa, Kryta Pływalnia „Wodny Park”, Stadion Miejski im. Inowrocławskich Olimpijczyków i inne;
 • wszystkie zajęcia prowadzone przez w pełni wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • w szkole do dyspozycji jest biblioteka, świetlica, zatrudniamy: pedagoga, psychologa, logopedę i pielęgniarkę;
 • możliwość udział w zajęciach wielu kół zainteresowań i sportowych;
 • możliwość kontynuacji nauki w klasie sportowej w liceum.

 

Polecamy wirtualny spacer po naszej placówce. Kliknij, aby rozpocząć przechadzkę.

spacer