Budynek szkoły - remont

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.

Wygląd budynku szkoły przed remontem

 

 

Wygląd budynku szkoły w trakcie remontu - czerwiec 2021

 

Wygląd budynku szkoły w trakcie remontu - lipiec 2021

Remont 2021

                Z olbrzymimi nadziejami i jednocześnie wielkim niepokojem i ogromnymi obawami, przyjęliśmy, wyczekiwaną, informację o rozpoczęciu prac remontowych budynku szkoły. Remont pierwotnie zaplanowany był na rok 2020. Nie doszedł jednak do skutku w związku z sytuacją epidemiologiczną. Dziś dzieje się na naszych oczach i mamy nadzieję, że jest już nieodwoływalny.

Obszerny zakres prac wymusza czas ich trwania dłuższy niż wakacje letnie. Dlatego też prace należało zaplanować tak, aby pokrywały się w części z zajęciami dla uczniów. Mam nadzieję, ze uda nam się wspólnymi siłami ten niełatwy czas przetrwać i cieszyć się poprawionym komfortem na kolejne lata.

Wartość inwestycji przekracza 3 miliony złotych. Na kwotę tą składają się środki własne Miasta Inowrocław i środki UE przekazane przez Marszałka Województwa.

Po zakończeniu prac w szkole pojawi się nowa, podświetlana elewacja, wymienione zostaną wszystkie okna i cała instalacja centralnego ogrzewania, docieplone zostaną piwnice i dachy na całej powierzchni budynku, wykonane zostanie dodatkowe wejście do budynku, cały budynek pokryty zostanie instalacją fotowoltaiczną , która zapewni niezależność w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną. We współpracy z ZEC w Inowrocławiu zmodernizowane zostanie sterowanie instalacji c.o.. Wszystkie te prace pozwolą na poprawę warunków nauki i codziennego przebywania w pomieszczeniach szkoły.

Dlatego też w nadchodzących tygodniach należy zwrócić uwagę Wszystkim na zasady poruszania po szkole, ograniczyć do minimum czas pobytu na terenie placówki i zwracać uwagę na zasady zachowania bezpieczeństwa. Wykonawca, którym jest firma WEZAMBUD sp. z o.o. ze Żnina, deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby prace były jak najmniej uciążliwe, postępowały sprawnie i nie powodowały zagrożenia bezpieczeństwa i kłopotów w codziennym funkcjonowaniu szkoły.

A we wrześniu, po wakacjach …

Wygląd budynku szkoły po remoncie - listopad 2021