Samorząd Uczniowski

Odwiedza nas 35 gości oraz 0 użytkowników.

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

Skład Samorządu Uczniowskiego (klasy 4-8)

Przewodniczący - Oskar Gronowski, kl. 7a

Zastępca - Aleksandra Makowska, kl. 7a

Skarbnik - Maja Goińska, kl. 5A

Kronikarz - Marcelina Szałecka, kl. 5c

Skład Małego Samorządu Uczniowskiego (klasy 1-3)

Przewodnicząca - Pola Więcek, kl. 3d

Zastępca -  Lena Miklas, kl. 3b

Skarbnik - Pola Nowak, kl. 3d

Samorząd Uczniowski stanowi zorganizowaną formę samodzielnych poczynań ogółu dzieci i młodzieży w szkole. Samorząd w danej szkole jest tworzony przez całą społeczność uczniowską, bez względu na to jak jest ona liczna.

Każdy więc uczeń jest członkiem Samorządy Szkolnego, a uczniowie poszczególnych klas są członkami samorządów klasowych.

Samorząd Uczniowski ma za zadanie przede wszystkim:

 • łączyć społeczność danej szkoły,
 • wytwarzać więź grupową,
 • budzić poczucie wspólnoty,
 • tworzyć określoną atmosferę szkoły,
 • wzbogacać tradycje szkolne,
 • zaspokajać potrzeby ogółu uczniów.

 

   Zadania  Samorządu Uczniowskiego:

 •      kształtowanie właściwego stosunku uczniów do nauki i do procesu zdobywania wiedzy,
 •      uczestnictwo społeczności uczniowskiej w planowaniu życia i pracy szkoły i działalności grup wiekowych,
 •      rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej,
 •      organizowanie czasu wolnego,
 •      udział młodzieży w gospodarowaniu szkołą,
 •      udział uczniów w regulowaniu stosunków wewnętrznych,
 •      wzbogacanie życia wewnętrznego szkoły.